Επαναδιαπραγμάτευση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων. Μείωση κόστους τραπεζικού δανεισμού.

Οι υπάρχουσες μακροχρόνιες οικονομικές συγκυρίες έχουν δημιουργήσει πολλά νέα δεδομένα τα οποία η σύγχρονη επιχείρηση καλείται να διαχειριστεί. Πολλές επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες αντιμετωπίζουν προβλήματα κυρίως σε θέματα οφειλών , τα οποία δημιουργήθηκαν με διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικές δυνατότητες.
 
Η Lefas Law & Partners παρέχει πλήρη υποστήριξη στις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης, του επαγγελματία και του ιδιώτη.
Αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση ή διαγραφή χρεών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις – εταιρείες , προς τις τράπεζες, προμηθευτές, τη μίσθωση ακινήτου και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και την επαναδιαπραγμάτευση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων με σημαντικά οφέλη για εσάς.
 
Σκοπός μας είναι η μείωση των χρεών και η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση.